Szolgáltatásaink többnyire szorosan kapcsolódnak az általunk képviselt, illetve forgalmazott termékekhez, így az ügyviteli rendszerek bevezetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges szinte minden szolgáltatási tevékenységtípusra kínálunk megoldást.

Rendszerkiválasztás

Napjaink modern vállalati ügyvitele elképzelhetetlen egy átfogó, a cég igényeire szabott szoftvermegoldás nélkül. Egy vállalatirányítási rendszer beszerzése vagy cseréje ugyanakkor minden esetben összetett, komplex döntést feltételez, hiszen az hosszú távon kihat a cég működésére. A rendszerkiválasztás során alaposan fel kell térképezni mind a vállalati folyamatokat, mind az egyes szoftverek nyújtotta lehetőségeket.

Az integrált rendszerek piacán széles a kínálat: ügyviteli szoftvereket számos nemzetközi és hazai cég fejleszt, így a felhasználók számos jó minőségű termék és szolgáltatás közül választhatnak egy-egy árkategórián belül is. Ma Magyarországon több mint negyven különböző vállalatirányítási rendszert kínálnak az informatikai cégek. Éppen ezért a rendszerkiválasztás során szem előtt kell tartani néhány fontos döntési szempontot, hiszen minden termékben vannak – a másikkal összehasonlítva – erősebb és gyengébb funkcionalitások.

A Contact Plus Consulting munkatársai sokéves gyakorlatuk során számos projektben vettek részt többek között a rendszerkiválasztás területén is, így szakértelmük valós garanciát jelent arra nézve, hogy a tényleges igényekből kiinduló, és az ügyvitel egészére kiterjedő, hatékony megoldásokat kínálnak ügyfeleik számára.

Bevezetés

A kiválasztási folyamat sikeres lezárása után, az ügyviteli rendszer véglegesítésével, elkezdődhet az érdemi bevezetési munka. A bevezetés során körültekintő és megalapozott döntések sorozatát kell meghozni annak érdekében, hogy a későbbi folyamatos üzemeltetés során minél kevesebb problémával kerüljön szembe a felhasználó. Éppen ezért nem mindegy, hogy ebben az intenzív szakaszban milyen színvonalú szolgáltatást kap a felhasználó.

A rendszerbevezetés folyamata során felkészült kollégáink segítségével minden egyes fázis hatékonyan és sikeresen végrehajtható. Munkatársaink többek között a következő részterületeken rendelkeznek többéves tapasztalatokkal:

 • Feladat meghatározás
 • Rendszer-kialakítás, ügyviteli folyamatok modellezése
 • Rendszer-paraméterezés
 • Oktatás
 • Technikai segítségnyújtás
 • Éles indításkori támogatás

Munkatársaink sokrétű, több vállalatnál elvégzett bevezetésen alapuló gyakorlati szaktudása garancia arra, hogy a Ön cégénél is sikeres ügyviteli rendszer üzemeljen. A standard ügyviteli megoldások csak akkor képesek hatékonyan, magas színvonalon teljesíteni, ha az azt támogató rendszerbevezetésre szánt konzultációk megfelelő minőségűek.

Cégünk olyan összetett bevezetés-történeti portfólióval rendelkezik, amely segítségével szinte minden iparág sajátos ügyviteli követelményeinek képes szakmailag magas szinten megfelelni.

Tanácsadás

Az ügyviteli rendszereknek alkalmazkodniuk kell a folyamatosan változó gazdasági környezethez, amely több tényezőből is eredhet, mint például: új termékek, versenytársak jelenhetnek meg, új gazdasági szabályozókat alkothatnak, vagy éppen új munkatárssal bővülhet a cég állománya stb.

A változásoknak való megfelelés során gyakran szaktanácsadásra, konzultációra, oktatásra van szükség. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a már működő rendszer a lehető legkevesebb változás mellett hatékonyan alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez.

A szaktanácsadási szolgáltatásaink – többek között – a következő területekre terjednek ki:

 • Oktatás, betanítás
 • Új ügyviteli folyamatok kialakítása
 • Évzárás, nyitás lebonyolítása
 • Időszaki túlterheltség kiváltása
 • Jelentéskészítés
 • Adatbázis konzisztencia ellenőrzés
 • Adatbázis migráció, konvertálás, adat export-import
 • A szaktanácsadás egyik minősített fajtája a projektvezetés

A projektvezetés elsődlegesen nagyobb és összetettebb rendszerek bevezetésekor játszik fontos szerepet. Ilyenkor előtérbe kerülnek olyan feladatok is, mint például az előzetesen felállított követelményrendszernek való megfelelés folyamatos ellenőrzése, vagy a projekt költségvetésének figyelése, a tények és tervek tükrében.

Ezeknek a feladatokhoz ajánljuk projektvezetési szolgáltatásunkat.

Az anyagi értelemben vett projektfelügyelet mellett sokkal fontosabbnak tartjuk az bevezetési projekt külső, szakmailag független nyomon követését. Ennek segítségével egy hatékony minőségbiztosítási eszközt kap a felhasználó a bevezetés során, hiszen a végrehajtó és az ellenőrző szerepkörök elválnak egymástól, így a feladatok objektív szempontok alapján kerülnek kiértékelésre.

A projektvezetés során – többek között – a következő feladatokat különböztetjük meg:

 • Projektcélok meghatározása
 • Projekttagok (team) kialakítása, szerepkörök definiálása
 • Projektértekezletek megszervezése és lebonyolítása
 • Terv – tény adatok nyomon követése
 • Szakmai (ügyviteli) felügyelet
 • Eltérések kiértékelése, cselekvési terv kidolgozása
 • Projekt formai és tartalmi lezárása, a szükséges jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése

Support

Az ügyviteli rendszer kialakítását és bevezetését követően, az egyre ritkuló konzultációs tevékenység mellett, kiemelt szerephez jut a folyamatos támogatás (support) biztosítása. Cégünk munkatársai sokéves tapasztalattal rendelkeznek az ügyviteli rendszerek ilyen irányú támogatása terén. Munkatársaink között vannak, akik a kezdetektől az ügyviteli szakma támogatási feladataival foglalkoztak, de megtalálhatók egykori végfelhasználók is. Ennek eredményeképpen egy olyan támogatási részleg segítségére számíthat minden egyes ügyfelünk, ahol pontosan tudják, hogy egy felhasználónak milyen szintű és minőségű támogatásra van szüksége napi munkája során.

Ma már a hot-line szolgáltatás nem korlátozódik a telefonos segítségnyújtásra, az Internet és a fokozódó igényeknek megfelelően új szolgáltatási formák is megjelennek a support fogalma mögött. Éppen emiatt a klasszikus telefonos segítségnyújtás mellett felhívjuk ügyfeleink figyelmét néhány olyan többletszolgáltatásra is, amivel igyekszünk naponta felmerülő ügyviteli igényeiket minél nagyobb mértékben kielégíteni:

 • Kibővített support (“nyitvatartási”) idő, egyedi megállapodás szerint
 • Helyszíni hibaelhárítás kritikus hiba esetén
 • Részletes hibajelentés, telefonos támogatástörténet gyűjtése, jelentése
 • Távdiagnosztika akár Interneten, vagy direkt bejelentkezés (pl. Terminal Serveren) keresztül

A fent említett szolgáltatások mellett az egyedi támogatási szerződések rugalmasan, az ügyfél mindenkori igényeihez igazítva alakítható ki. Célunk, hogy valós és magas szintű értéknövelő szolgáltatást nyújtsunk partnereinknek.

SAP Business One Audit

Napjainkban számos különböző integrált ügyviteli rendszer működik, s ezek köre egyre bővül. Ez a folyamat komoly nehézségek elé állítja a könyvvizsgálókat, hiszen a sikeres audit feltétele az adott ügyviteli rendszer sajátságainak ismerete.

Az SAP Business One audit szolgáltatásunkkal azon könyvvizsgálók munkáját támogatjuk, akik SAP Business One-t használó ügyfeleket auditálnak.

A pénzügy és számvitel területén tevékenykedő tanácsadó kollégáink az SAP Business One területén szerzett tapasztalataikon túl sokéves főkönyvelői gyakorlattal rendelkeznek és számos auditon vettek már részt. E szakemberek kétoldalú tapasztalata képezi az SAP Business One audit szolgáltatás alapját, mely nagymértékben növeli az audit biztonságát és hatékonyságát.

A szolgáltatás igénybevételével az alábbi pontokban nyújtunk segítséget a könyvvizsgálói munkához:

 • A jelenlegi egyezőségek vizsgálata előre definiált listák segítségével
 • A működési beállítások összevetése a cég üzleti folyamataival és az SAP könyvelési logikájával
 • A vizsgált cég SAP-használatának elemzése olyan szempontból, hogy az megfelel-e a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak

Látogasson el hozzánk és győződjön meg a szolgáltatás tartalmáról és hasznáról; tegye fel szakmai kérdéseit kollégáinknak!

Átvilágítás

A rendszer-átvilágítás során már operatívan működő ügyviteli rendszert vagy annak részelemeit értékelik ki cégünk munkatársai.
Egy már működő rendszer esetén fontos lehet, hogy egy külső, szakmailag független tanácsadó cég, illetve annak munkatársai segítsenek a rendszer hibásan működő elemeinek beazonosításában. Szakmai függetlenségünk és külsős státuszunk garancia arra, hogy pártatlanul, a meglévő történeti adottságokat figyelmen kívül hagyva objektív értékelés szülessen. Ennek hiánya esetén könnyen előfordulhat az “ügyviteli vakság”, ami gátolja a belsős munkatársakat a tárgyilagos és teljes körű átvilágítás végrehajtásában.

Az értékelésen túl természetesen ajánlásokat, megoldási javaslatokat is tartalmaz az átvilágítási dokumentum. A rendszer-átvilágítás során a meglévő rendszer tüzetes felmérése mellett személyes elbeszélgetések során tárjuk fel az ügyvitelben rejlő hibákat, hibás automatizmusokat.

Eddig elvégzett munkáink során bebizonyosodott, hogy időről-időre szükség van a pártatlan felülvizsgálatra, és ennek eredménye hatékonyan hozzájárul a folyamatosan változó gazdasági körülményekhez való alkalmazkodáshoz.

Fejlesztés

Az ügyvitel világában – az egységesítési törekvések ellenére is – mindig akadtak és akadni fognak olyan folyamatok, részterületek, amelyekre a standard szoftverek nem adnak kielégítő megoldást.

Cégünk fejlesztési részlegével ezeknek a “hiányosságoknak” az áthidalására törekszik. Ennek keretében olyan egyedi alkalmazások fejlesztését vállaljuk, amelyek képesek önállóan is kiváltani bizonyos ügyviteli terület(ek) feladatait. Fejlesztéseink azonban nem korlátozódnak önálló alkalmazások fejlesztésére, sőt, leginkább meglévő ügyviteli rendszerekhez készítünk olyan szakmai kiegészítéseket, amelyek segítéségével az adott rendszer képes a felhasználó egyedi igényeinek teljes körű kezelésére.

Technológia és adatbázis-kezelés terén a legfejlettebb eszközöket vesszük igénybe. Kliens-szerver alapú, illetve Internetes megoldásaink is jelzik, hogy a kornak megfelelő, magas színvonalú fejlesztési környezetben és módszertannal dolgozunk. Ennek érdekében megszereztük a Microsoft Certified Partnerséget, amely hozzájárul fejlesztő eszközeink folyamatos fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez.

Eddig megvalósult fejlesztéseinkről részletes információt talál Bővítményeink oldalunkon.

E-Business

Manapság már senki sem vitatja a virtuális világban való jelenlét szükségességét, amely az üzleti életben (B2B) is egyre nagyobb mértékben fejti ki pozitív és negatív hatásait egyaránt.

Az információ, üzenet, ígéret szabadon szárnyalhat az Interneten, azonban tényleges hatását csak később, a hagyományos és valós környezetbe visszatérve fejti ki. Az Internetes kereskedelem az a terület, ahol a „mágikus” virtuális eszköz a konkrét vételi szándék és a kézzelfogható teljesítés közé ékelődik. Fontos tehát, hogy az Internetes kereskedelmi megoldás ne csak figyelemfelkeltő kirakat és termékkatalógus legyen, de a háttérben meghúzódó valós folyamatokba ágyazva (pl. készletgazdálkodás), a tényleges teljesítést is szolgálja. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az Internetes alkalmazás szoros kapcsolatban kell, hogy álljon a vállalat hagyományos ügyviteli rendszereivel.

Internetes kereskedelmi megoldásaink fejlesztésénél elsődleges szempont volt, hogy a hagyományos katalógus és rendelés-felvételi funkciók mellett, a rendszer integráltan együttműködjön a háttér (back-office) ügyviteli szoftverekkel is. Ezt a könnyen paraméterezhető felépítés mellett, az alkalmazott korszerű fejlesztői környezet és adatbázis-kezelés is lehetővé teszi.
Fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy a cégünk által e-business címszó alatt tárgyalt megoldások nem ragadnak le az Internet adta általános lehetőségek mellett, hanem ötvözik azokat a hagyományos ügyviteli rendszerek által elvárt funkcionalitásokkal.