A Contact Plus Consulting Kft. több éve fejleszt kiegészítő alkalmazásokat, modulokat, illetve funkciókat az általa forgalmazott és támogatott vállalatirányítási rendszerekhez. Ezek az elemek integráltan kapcsolódnak az ERP alaprendszerhez, ezért úgy viselkednek, mintha azok saját moduljai lennének.

Electronic Customer Service System

(Elektronikus Vevő Kiszolgáló Rendszer, ECSS)

A ECSS keretrendszer az SAP Business One funkcionális kiegészítésére készült, lehetővé téve távoli felhasználók értékesítési tevékenységének elektronikus támogatását anélkül, hogy az adott felhasználó munkaállomására SAP Business One klienset kellene telepíteni. Az ECSS integrált kapcsolatot épít fel az SAP Business One központi adatbázisával. Ennek eredményeként bármikor aktuális készlet- és árinformációk kérhetők le, strukturált módon ajánlatkérések és rendelések adhatók fel a központ felé, ahonnan automatikus és fél-automatikus módon válaszok küldhetők vissza, illetve az ajánlatokat és rendeléseket a rendszer megfelelő státuszban automatikusan lefűzi az SAP Business One központi adatbázisába. Ezen kívül a keretrendszer tartalmaz belső üzenő funkciót is, amely a felhasználók között a kommunikációt lényegesen leegyszerűsíti, illetve felgyorsítja. Az ECSS technológiája lehetővé teszi, hogy az elektronikus kommunikáció a központtal akár a legegyszerűbb modemes kapcsolat útján is létrejöhessen, de természetesen az újabb Internetes lehetőségek is támogatottak, mint pl. az ADSL.

Ez a megoldás tipikusan ajánlható olyan cégeknek, akik viszonteladói hálózattal rendelkeznek és elektronikus úton kívánják segíteni és gyorsítani partnereik kiszolgálását.

Házi pénztár modul

A modul rendeltetése szerint alkalmas a gazdálkodó szervezetek házi pénztári tranzakcióinak többvalutás kezelésére, nyilvántartására, címkézésre, a kapcsolódó pénztárbizonylatok előállítására, a tranzakciók jogcímek alapján történő előkontírozására, valamint azok gépi feldolgozására. A modul számos egyéb funkcióval is rendelkezik, mint például: pénztárankénti és pénztárosonkénti jogosultságok, pénztár nyitás-zárás, pénztárjelentés, illetve egyéb pénztári kimutatások. A program a bizonylatokat analitikusan tárolja, így azok bármikor visszakereshetők, stornózhatók, vagy szükség esetén másolatok nyomtathatók.

Késedelmi kamatközlő modul

A modul rendeltetése szerint alkalmas a gazdálkodó szervezetek késedelmi kamat elszámolásainak kezelésére, nyilvántartására, a vonatkozó bizonylatok előállítására, valamint azok gépi feldolgozására. A modul a vevők által késedelmesen kifizetett számlák után szerződésileg járó késedelmi kamatszámítást teszi könnyen kezelhetővé, áttekinthetővé és történetileg visszakereshetővé. Egy felhasználóbarát „varázsló” felületen keresztül gyorsan előállíthatók a késedelmi kamatközlő levelek, amelyek ellenőrzés és jóváhagyás után egyből nyomtathatók, vagy akár e-mailben is elküldhetők. Minden egyes késedelmi kamatközlő levél külön iktatószámon és önálló státusszal letárolásra kerül, még azt is feltüntetve, hogy az adott levelet már hányszor küldték ki a vevőnek. A késedelmi kamat összegét vevőnkét egyedileg definiált, egy általános érvényű fix, vagy akár változó kamatlábból is kiszámíthatjuk. A kamatközlők kinyomtatása után bármelyik késedelmi kamatközlő levélhez megjegyzéseket fűzhetünk, részteljesítéseket rögzíthetünk. A változtatások, tranzakciók mindegyike nyomon követhető, visszakereshető. A program a késedelmi kamatszámítás mellett közvetve információt biztosít a vevők fizetési szokásainak elemzéséhez is.

Backorder modul

Ez a bővítmény a vállalat készletgazdálkodását emeli magasabb szintre azáltal, hogy megvalósítja a foglalt-szabad készletek kezelését az SAP Business One raktáron-rendelésben megoldása helyett. Az előrendelés használatával a modul lehetőséget biztosít az előzetes készletfoglalásra, így a vevők kiszolgálási komfortja és a beszerzések tervezhetősége jelentősen megnő.

Dimenziók modul

Az SAP Business One két alapértelmezett dimenzióján felül e bővítmény segítségével további 3 dimenzió érhető el. A különböző dimenzióknál főkönyvi számlánként (cikkcsoportonként) lehet megadni azok alapértelmezett értékét. Szintén főkönyvi számlánként adható meg, hogy melyik dimenzió megadása kötelező.

qUick Info modul

A modul lehetővé teszi, hogy “minden” logisztikai információt egy képernyőről könnyedén el lehessen érni, akár olyan gépről is ahol nincs ERP (pl. SAP Business One) kliens telepítve. Ilyen információ egy adott cikkre vonatkozóan például a raktárankénti készlet (szabad, látható, várható stb.), az árumozgások (kiadás-bevétel), a beszerzési, a szállítási, a vevői és szállítói megrendelések, a számlázási, vagy akár a készletek jövőbeni várható alakulását jelző adatok.

Konszignációs készletek kezelése modul

A konszignációs raktár sajátossága, hogy az itt tárolt készlet nem jelenhet meg a vállalat számviteli készletnyilvántartásában, azonban logisztikai szempontból vezetnünk kell azt. Tehát értékben nem, de mennyiségben nyilván kell tartani a konszignációs készleteket. Cégünk kidolgozott egy eljárást, munkafolyamatot, amellyel kezelni lehet a konszignációs készletekkel kapcsolatos speciális nyilvántartási feladatokat az SAP Business One-ban.

Bankplus modul

Az SAP Business One alapfunkciójában a bejövő és kimenő tételeket nem lehet egy egységes felületen, folyamatosan rögzíteni; a pénzkezelési helyek elkülönítése nehézkes, az egyenlegek folyamatos egyeztetése nem biztosított. E hiányosságok kiküszöbölésére valamint a rendszer által kínált bejövő/kimenő fizetések menüpontok kiváltására fejlesztette ki cégünk a Bank Plus modult, amelyben az elvárások szerint, felhasználóbarát módon dolgozhatók fel a bankszámlakivonatok. A kézi rögzítés mellett a kivonatok a banki terminálból elektronikus úton is importálhatók, a Bank export funkció segítségével pedig lehetőségünk van a kifizetésekről egyszerűen előállítani egy elektronikus állományt, amelyet a banki terminálba betöltve, gombnyomásra hajthatjuk végre az utalást.

EDI – electronic Date Interchange Modul

E megnevezés alatt két szervezet vagy szervezeti egység számítógép-rendszere közötti strukturált elektronikus adatcserét értjük. Ezt a napjainkban egyre inkább teret nyerő megoldást használják például kereskedelmi partnerek elektronikus dokumentumok, illetve üzleti adatok átadására és továbbítására. Egyre több, elsősorban multinacionális kiskereskedő megköveteli beszállítóitól, hogy azok az adatcserét EDI-rendszeren keresztül hajtsák végre; ez sok esetben a beszállítói státusz elengedhetetlen feltétele. A cégünk által fejlesztett EDI bővítmény képessé teszi az SAP Business One ügyviteli rendszert, hogy két szolgáltató (Synergon/Edoc és Edinet/Docca) rendszeréhez csatlakozva megvalósuljon az elektronikus adattovábbítás. E bővítmény segítségével történik a rendelések SAP Business One rendszerbe történő beolvasása, valamint a számlák küldése a szintén EDI-t használó partnerek felé.

Web connector Modul

Ez a modul biztosítja az ERP rendszer és az Internetes kereskedelem (e-commerce) kapcsolatát. Az általunk fejlesztett Web Integrációs modul szabványos Web szolgáltatásokat nyújt, amelyet bármely Internetes kereskedelmi alkalmazást fejlesztő beépíthet saját rendszerébe, illetve szolgáltatásába. Ezáltal lehetőség nyílik a már meglévő internetes áruházak ERP rendszerrel való gyors és egyszerű összekapcsolására.

Ariadne Reporting

Az Ariadne Reporting egy olyan jelentéskezelő felület, mely tetszőlegesen kapcsolható SQL adatbázist használó ügyviteli rendszerekhez (kiemelten könnyen a következőkhöz: Exact, Globe, SAP B1, Navision). A Crystal Reports alapon működő, felhasználóbarát felülettel rendelkező, gyorsan és könnyen telepíthető szoftver számos praktikus, a mindennapi munkát egyszerűsítő lehetőségeket kínál használójának.

további információk a www.ariadnereporting.hu oldalon