A rendszer-átvilágítás során már operatívan működő ügyviteli rendszert vagy annak részelemeit értékelik ki cégünk munkatársai.

Egy már működő rendszer esetén fontos lehet, hogy egy külső, szakmailag független tanácsadó cég, illetve annak munkatársai segítsenek a rendszer hibásan működő elemeinek beazonosításában. Szakmai függetlenségünk és külsős státuszunk garancia arra, hogy pártatlanul, a meglévő történeti adottságokat figyelmen kívül hagyva objektív értékelés szülessen. Ennek hiánya esetén könnyen előfordulhat az “ügyviteli vakság”, ami gátolja a belsős munkatársakat a tárgyilagos és teljes körű átvilágítás végrehajtásában.

Az értékelésen túl természetesen ajánlásokat, megoldási javaslatokat is tartalmaz az átvilágítási dokumentum. A rendszer-átvilágítás során a meglévő rendszer tüzetes felmérése mellett személyes elbeszélgetések során tárjuk fel az ügyvitelben rejlő hibákat, hibás automatizmusokat.

Eddig elvégzett munkáink során bebizonyosodott, hogy időről-időre szükség van a pártatlan felülvizsgálatra, és ennek eredménye hatékonyan hozzájárul a folyamatosan változó gazdasági körülményekhez való alkalmazkodáshoz.

További információkért keresse munkatársainkat!